Finančné prostriedky odložené pre prípad vzniku negatívnych udalostí.