dôchodok z kapitálového alebo investičného životného poistenia, dôchodkového poistenia alebo z poistenia zodpovednosti za škody ako náhrada škody na zdraví.