Proces identifikácie a zaznamenania údajov o účastníkoch poistnej udalosti a mieste poistnej udalosti.