Stav poistenia pri ktorom sa neplatí poistné a poistná suma je redukovaná.