cena upravená na základe vopred dohodnutých podmienok.