Orgán združujúci a zastupujúci kancelárie poisťovateľov z členských krajín (na Slovensku to je Slovenská kancelária poisťovateľov) pôsobiacich v oblasti PZP, ktorý tiež prevádzkuje systém zelenej karty.