Skrátený výraz používaný pre povinné zmluvné poistenie vozidla.