horský záchrannár, ktorý vykonáva túto činnosť ako hlavné zamestnanie.