Pomerné časť nákladov z ročnej ceny za tovar alebo službu.