Pomerná časť poistného vyrátaná podľa skutočného počtu dní poistenia. Používa sa pri poistení na kalendárny rok, ak platnosť poistnej zmluvy nezačítana 1. januára alebo pri krátkodobom poistení.