poistenie, ktoré možno dojednať len s hlavným poistením.