Iny vyraz pouzivany pre poistenie pravnej asistencie.