Iný výraz používaný pre poistenie náhradného vozidla.