Iný výraz používaný pre poistenie asistenčných služieb.