Pokyn banke na prevod peňažných prostriedkov na základe informácií uvedených v tomto pokyne.