Akákoľvek odmena za vykonanú prácu alebo poskytnutú službu.