úkon, ktorý znižuje mieru rizika ešte pred jeho vznikom.