Iný výraz používaný pre držiteľa motorového vozidla.