Používanie cudzozemského motorového vozidla v bežnom živote.