Kladný rozdiel medzi platbami a platobnou povinnosťou.