Kladný rozdiel medzi zaplateným poistným a bežným poistným.