Splatenie úveru, zaplatenie poistného alebo iného záväzku pred pôvodne dohodnutým dátumom splatnosti.