Je nástrojom na pokrytie časového obdobia medzi uzatvorením návrhu poistnej zmluvy a vznikom poistnej zmluvy. Ide napríklad o životné poistenie a posúdenie zdravotného rizika pri vstupe do poistenia. Predbežné krytie končí vznikom poistenia..