fyzická osoba alebo obvykle právnická osoba predávajúca tovar konečnému spotrebiteľovi.