Miesto pobytu fyzickej osoby, ktoré na určité časové obdobie nahrádza trvalé bydlisko.