Systém všeobecne záväzných pravidiel spravania sa a konania, ktorý vydal štát.