Vzťah minimálne dvoch subjektov – fyzických osôb alebo právnických osôb – založený na základe práva.