Osoba založená podľa Obchodného zákonníka, ktorá má pridelené IČO. Môže ňou byť fyzická osoba podnikateľ, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná-obchodná spoločnosť alebo nezisková organizácia.