Schopnosť rozpoznať dôsledky svojho konania upravená zákonom. Obvykle je to po dosiahnutí veku 18 rokov.