Fyzické poškodenie zdravia fyzickej osoby, ktorý sa stal na pracovisku v obvyklom pracovnom čase.