Pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom založený na pracovnej zmluve.