Pobyt fyzickej osoby v krajine, ktorý je umožnený na základe víza, povolenia polície alebo iných orgánov štátu.