Druh živelného rizika pri ktorej dochádza k prechodnému výraznému zvýšeniu hladiny vodného toku alebo iných povrchových vôd na území mimo koryta rieky s dôsledkami v podobe vzniku škody.