poistenie kde povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu s poistným krytím na tento druh poistenia vyplýva zo zákona alebo iných nariadení.