Kontrola kde povinnosť jej absolvovania je daná zákonom alebo inými skutočnosťami.