fyzická osoba alebo právnická osoba poskytujúca určitú službu.