činnosť, ktorej výsledkom je dočasné alebo trvalé zníženie kvality zdravia fyzickej osoby.