činnosť, ktorej výsledkom je dočasná alebo trvalá strata hodnoty veci.