vec, ktorá dočasne alebo trvale stratila svoju hodnotu.