Cena vyjadrujúca hodnotu určitej služby alebo tovaru.