Cena za ukončenie poistnej zmluvy pred koncom poistného obdobia.