bežné poistné platené na základe poistnej zmluvy ako 2 splátky ročného poistného.