právnická osoba s oprávnením na poisťovaciu činnosť so sídlom mimo Slovenskej republiky.