činnosť vyvíjaná poisťovňou, zástupcom poisťovne alebo sprostredkovateľom poistenia, ktorej výsledkom má byť uzatvorenie poistnej zmluvy.