Súhrn viacerých obchodných spoločností – poisťovní, zaisťovní – a fyzických i právnických osôb sprostredkujúcich poistenie, ktoré majú spoločného vlastníka alebo konajú v zhode.