Skúsenosti nadobudnuté pri pôsobení v oblasti poisťovníctva a poistenia.