Iný výraz používaný pre sprostredkovateľa poistenia.