poisťovňa, ktorá má dominantné postavenie na celom poisťovacom trhu alebo jeho špecifickej časti (napríklad na trhu povinného zmluvného poistenia PZP).