fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou alebo viacerými poisťovňami.