Vzťah medzi poistníkom a poisťovňou založený na poistnej zmluve.